PORTOFOLIO DOSEN

Data Pribadi, Data Akademik, Mata Kuliah, EWMP, Karya Ilmiah, Penelitian , Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi Jurnal,Publikasi Oral / Poster, Paten dan Haki Bahan Ajar / Buku / Software, Pengalaman Jabatan, Pengalaman Kunjungan ke Luar negeri, Penghargaan 

Random Dosen

      

Data Dosen Prodi Pendidikan Anak Usia Dini


No
Nama
Keahlian
   1                                                    Taat Kurnita Yeniningsih, S.Pd.,M.Pd Seni Tari
   2                                                    Agussalim, S. Pd., M.Pd. Pendidikan Matematika
   3                                                    Rosmiati, S. Pd. I., M. Ed. Pendidikan Luar Biasa
   4                                                    Dr. Anizar Ahmad, M. Pd. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan Luar Sekolah
   5                                                    Rahmi, S.Pd.I., M.Ed. Pendidikan Anak Usia Dini
   6                                                    Saptiani, S.Pd.I., M.Pd.I. Pendidikan Anak Usia Dini
   7                                                    Hijriati, S.Pd.I., M.Pd.I. Pendidikan Anak Usia Dini
   8                                                    Dra. Fakhriah, M.Pd kependidikan
   9                                                    Siti Naila Fauzia, S.Pd., M.Pd. 
   10                                                    Mutmainnah, S.Pd., M.Pd 
   11                                                    Prof. Dr. A. Halim Majid, M. Pd. 
   12                                                    Drs. Yusri, M. LIS. 
   13                                                    Dewi Fitriani, S. Ag., M. Ed. 
   14                                                    Drs. Johari Efendi, M. Pd. 
   15                                                    Sitti Muliya Rizka, S.Pd., M.Ed. 
   16                                                    Rahmatun Nessa, S.Pd., M.Ed. 
   17                                                    Khoiriyah, S. Pd., M. Ed. 
   18                                                    Gracia Mandira, S. Pd., M. Ed.  
   19                                                    Gracia Mandira, S.Pd., M.Ed. 
   20                                                    Khoiriyah, S.Pd., M.Ed.