PORTOFOLIO DOSEN

Data Pribadi, Data Akademik, Mata Kuliah, EWMP, Karya Ilmiah, Penelitian , Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi Jurnal,Publikasi Oral / Poster, Paten dan Haki Bahan Ajar / Buku / Software, Pengalaman Jabatan, Pengalaman Kunjungan ke Luar negeri, Penghargaan 

Random Dosen

      

Data Dosen Prodi Pendidikan Geografi


No
Nama
Keahlian
   1                                                    Zainuddin, ST., M Sc. Perancangan Kota
   2                                                    Drs. Abdul Wahab, M.Si. Penginderaan Jauh
   3                                                    Ahmad Nubli Gadeng, S.Pd., M.Pd. Pendidikan Geografi
   4                                                    Drs. M. Yusuf Harun, M.pd. Ilmu Pendidikan.
   5                                                    Drs.. Amsal Amri, M.Pd. Ilmu Pendidikan
   6                                                    Dr.. Alamsyah, M.si. Human Geografi
   7                                                    Dr.. Syahrul Ridha, S.Pd., M.Pd. Geospatial Technology, Spatial Thinking, Pengembangan Bahan Ajar Geografi
   8                                                    M. Okta Ridha M, S.Pd., M.Pd. Geography Education
   9                                                    Dr. Mirza Desfandi, S.Pd., M.Soc.Sc. Geografi Lingkungan
   10                                                    Cut Vita Rajiatul Jummi, S.Pd., M.Pd. Geografi fisik
   11                                                    Mice Putri Afriyani, S.Pd., M.Sc. Geografi Fisik
   12                                                    Drs.. Hasmunir, M.Si Geografi dan (Physical Geography)
   13                                                    Rauzah Munawarah, S.Pd.,M.Sc 
   14                                                    Drs.. Syamsul Bardi, M.Si. 
   15                                                    Drs.. Thamrin K, M.Si. 
   16                                                    Daska Aziz, S.Pd., M.A. 
   17                                                    Mukhtar, SH., S.Pd., M.Pd. 
   18                                                    Drs. Zulfahmi 
   19                                                    Iwan Sahputra, S.P., M.P. 
   20                                                    Dra. Nurlaili, S. Pd., M. Pd. 
   21                                                    Novia Zalmita, S. Pd., M. Pd. 
   22                                                    Fitriani Yulianti, SP., S. Pd., M. pd. 
   23                                                    Dar Kasih, S.Pd.,M.Si 
   24                                                    M. Hafizul Furqan, S. Pd., M.Pd. 
   25                                                    Ruliani, S.Pd., M.Pd. 
   26                                                    Rizarullah, S.Pd., M.Si. 
   27                                                    Eva Murtisal, S.Pd., M.Pd. 
   28                                                    Husna Diah, S.Pd., M.Sc.